Fotometre

Furnizam instrumentar analitic de masurare a marimilor si caracteristicelor energiei luminoase vizibile, intensitate si culoare.

Fotometru este conceput pentru a masura atat iluminarea (cantitatea de lumina care cade pe o suprafata) in lux (lumeni per m²) și luminanta (cantitatea de lumina emisa de o suprafata în "nit" [candele pe m²]). 

Fotometru RadCal model Accu-Gold Lightmeter este utilizat pentru controlul calitatii in imagistica medicala radiologica si optica medicala constand in masuratori ale cantitati de lumină nivelul de luminozitate și uniformitatea ecrane luminoase, plus nivelul de iluminare a incidentului de lumină ambientală pe suprafața ecranului:

Afiseaza parametrii fotometrice în unități metrice (SI).

Download Brochure

Fotometru Precision - model PMLX verifică rapid că sursele de lumină colimator sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. De asemenea, măsoară luminozitatea și uniformitatea unei viewbox cu radiatii X pentru luminozitate și uniformitate corespunzătoare. Atunci când este utilizat pentru Controlul Calității mamografie, fotometrul va oferi măsurare a luminanței privit și iluminarea camerei cerute de protocoalele MQSA. Oricare dintre cele două sonde opționale de fibra optica (rigide sau flexibile) pot fi folosite pentru a face măsurători de modele SMPTE (Society of Motion Picture & Television Engineers) produse de către unitățile de afișaj digital, în scopul de a determina setările corespunzătoare de densitate și de contrast pentru monitoare de afișare a imaginii. Fotometru are un display cu LED-uri luminoase și doar două controale de operare: "Măsura" pentru efectuarea de măsurători și "Range" pentru a regla afișajul contorului la lumina masurata.

Nuclemed

FOTOMETRELE ECONOMICAL SURVEY model E si L

Fotometru este construit într-o versiune "E" pentru Engleză cu unități în "foot-candles", și o versiune "L" pentru unitățile metrice de lux. Aceste două modele sunt potrivite pentru cele mai multe măsurători de control și comparative, sau repetitiv orice citire a luminei. Ambele modele E și L au un focus aproximativ până la răspunsul de culoare C.I.E. (ochi standard). 

Măsurătorile intensitatii luminoase sunt posibile cu opțiunea Luminance Receptor PM13. Fotometru E va citi foot-Lamberts și modelul L in nit (candele/m²).

Sensibilitatea relativă față de unghiul luminii incidente

Legea Cosinus:

FOTOMETERELE EXTRA PRECISE LABORATORY model EX si LX 

Fotometrele "EX" și "LX" sunt pentru masuratori de mare precizie necesare pentru activitatea științifică și de laborator. Aceste modele folosesc senzori filtru cu răspuns spectral strâns calibrat la răspunsul fotonic C.I.E. Receptorii de iluminare urmăresc îndeaproape Legea Cosinus: Sensibilitatea relativă față unghiul de iluminare.

Aceste versiuni "X" pot fi adaptate și calibrate la fibra optica flexibil (12") Probe PM-12, sau prin rotitoare receptorilor de iluminarea PM-11, sau fibra optica rigidă (1") Probe PM-10.

Luminanta: 

Campul de vizualizare

este limitat la 25°

Sensitivitate Relativa 

versus unghi